< Slagsida />


Militära strategier

Blitzkrig


Blitzkrieg eller också kallat Blixtkrig är en tyskutvecklad taktik som används då stridsvagnar, infanteri, artilleri och flygplan samlas för ett överväldigande kraft i hög hastighet för att bryta igenom fiendens linjer, och ignorerar att kontrolera flankerna. Denna anfalls typ är utformad för att bryta igenom starka fiende linjer så som den franska skyttegravslinjen som fransmännen ansett varit oövertaglig. Under andra världskriget ska tyska pansargrupper ur den så kallade spökdivisionen anfallit så pass långt in i det franska fastlandet att deras överordnare förlorat uppfattning om var trupperna exakt befann sig. Denna taktik är beroende utav att fienden i första hand blir överraskad då anfallat lätt annars blir hindrat då flankerna ignoreras. Taktiken var mest lyckad i början utav andra världskriget för de tyska trupperna då utvecklandet utav tyngre pansar inte påbörjats. Först senare, under invasionen av Sovjetunionen, skulle bristerna i blixtkrig kommit att förverkligas. I den öppna sovjetiska steppen kunde den tyska panzarn lättare ses på avstånd och då landmassan i västra sovjet var så folktom så blev de stora landerövringarna inte direkt betydelse fulla ur en militär synpunkt. förseningar på timmar kunde i sådan pass stor terräng förvandlas till dagar, vilket gjorde att de sovjetiska styrkorna kunde samlas på platser långt bakom de tyska linjerna och därmed ge deras infanteri tillräckligt med tid att ställa in defensiva positioner. .Kontakt