< Slagsida />


Stridande Nationer

Det Brittiska Imperiet


Storbritanniens förklarade krig mot Nazityskland i september 1939 då ingick ett flertal kolonierna i det britiska imperiet så som Indien, och även de automatiskt allierade länderna som Australien, Kanada, Nya Zeeland och Sydafrika alla snart förklarat krig mot Tyskland, men den irländska fristaten (nordirland) valde att förbli lagligt neutrala under kriget. Efter den tyska ockupationen av Frankrike i 1940, stod Storbritannien och Empire ensamma mot Tyskland, fram till inträde i Sovjetunionen till kriget 1941. Brittiske premiärministern Winston Churchill framgångsrikt lobbade president Franklin D. Roosevelt för militärt stöd från USA, men Roosevelt var ännu inte redo att be kongressen att begå landet i krig. I augusti 1941 träffades Churchill och Roosevelt och undertecknade Atlanten stadgan, som ingår i påståendet att "rätten för alla folk att välja den form av regeringen under de lever" bör respekteras. Denna formulering var tvetydig om huruvida det enligt europeiska länder invaderade av Tyskland, eller folken koloniserat av europeiska nationer, och skulle senare tolkas på olika sätt av britterna, amerikaner, och nationalistiska rörelser. I december 1941 lanserade Japan, i snabb följd utav krigsförklarande, attacker mot brittiska Malaya, USA flottbasen vid Pearl Harbor och Hong Kong. Japan hade stadigt ökat som en imperialistisk makt i Fjärran Östern sedan dess nederlag i Kina i första kinesisk-japanska kriget 1895, föreställa en större Östasien Co-Prosperity Sphere under sitt ledarskap. Den japanska attacker mot brittiska och amerikanska besittningar i Stilla havet hade en omedelbar och långvarig effekt på det brittiska imperiet. Churchills reaktion på posten i USA in i kriget var att Storbritannien nu var säker på seger och framtiden för riket var säker, men på vilket sätt den brittiska snabbt kapitulerade i några av sina kolonier förändrade oåterkalleligen Storbritanniens ställning och prestige som en imperialistisk makt. mest skadliga av allt var hösten Singapore, som tidigare hade hyllats som en ointaglig fästning och den östra motsvarigheten till Gibraltar. Den insikten att Storbritannien inte kunde försvara Hela riket knuffade Australien och Nya Zeeland, som nu verkade hotas av japanska styrkor, till närmare förbindelser med USA, som efter kriget så småningom resulterade i 1951 ANZUS pakten mellan Australien, Nya Zeeland och Förenta staterna. .Kontakt