< Slagsida />


Militära strategier

Guerilla krigsföring


Gerilla kommer ifrån det spanska ordet för litet krig. Termen myntades under 1700-talet i det franska uttrycket petit guerre som betyder precis samma sak.De faktorer som utgör gerillakrigföring är överraskning, ett rörligt uppträdande och stödet från lokal befolkningen. Gerillor kan vara motståndsrörelser mot en ockuperande makt, eller rörelser som på annat sätt försöker påverka eller störta en stats regering, till exempel separatiströrelser. När reguljära arméer eller stater bemöter en gerilla med samma krigsmetoder, kallas de för kontragerillor detta var bland annat fallet under spanska inbördes kriget då spanska regerings trupper stred emot vänsterpartistiska trupper i norra spanien. Under andra världskriget så stred bland annat många sovjetiska invånare emot de tyska trupperna . Den sovjetiska vinsten vid Stalingrad var till stor del tack vare de civila så kallade partisanerna som med hjälp utav deras lokalkännedom vid staden kunde operera nästan som moderna specialtrupper. Gerilla trupper har funnits på alla möjliga olika platser och tider i historien. Bland annat var de svenska snapphanarna en form utav gerilla trupper som stred mot de svenska karolinerna i skåne och blekinge. Che Guevara och Fidel Castro är några utav de mest kända gerillasoldaterna, de stred för ett politiskt revolution på Kuba under femtiotalet. Vanligtvis så bedrivs gerilla krigsföring genom relativt okonvensionella medel. Istället för frontala anfall vid fronter så brukar guerilla soldater vara antingen aktiva bakom fiende linjer med sabotage eller liknande, också genom att blända in i lokalbefolkningen som i Irak och Afghanistan. .Kontakt