< Slagsida />


Historiska personer

Männen i historien


Här finns några utav de mest inflytelserika personerna sammlade som på något har varit med och påverkat historien med fokus på andra världskriget. Det är personer som varit makthavare, dokumenterare utav kriget och även kända soldater som agerat ute I fält. Ofta så är det lätt att glömma den enskilda individen när man talar om krig då det som i exempelvis andra världskriget är flera människor som deltagit eller drabats. Vi vill därför lyfta fram några utav de människor som utav olika anledningar helt enkelt varit intressanta och som vi känner är relevanta att ta upp här på slagsidan.Kontakt