< Slagsida />


Historiska Slag

Iwo Jima


Slaget vid Iwo Jima var ett enormt slag mellan de amerikanska och japanska styrkorna under andra världskriget. Målet uppdraget för de amerikanska trupperna att var knäcka ett utav det japanska emperiets allra sista flygbaser. En flygbas som dessutom skulle göra det möjligt att för amerikanerna att utföra bombanfall över det japanska fastlandet. De japanska trupperna höll ön till absolut sista man, Den japanska kjesaren hade gett strikta order om att ön inte under några som helst omständigheter skulle få bli intagen då detta skulle vara totalt förödande för forsättningen utav kriget för den japanska imperiska armén. Innan amerikanarna skulle landstiga ön så bombarderades ön i ett flertal dagar utav den amerikanska flottan. Detta var dock något som de japanska trupperna tidigare haft erfarenhet utav och var därför väl ingrävda på ön och hade även utvecklat en serie utav tunnlar och underjordiska föråd där bland annat trupper och ammuniton förvarades. Det var också tragiskt nog i dessa underjordiska utrymmen som många japaner i slutet utav striden valde att avsluta sina liv genom massjälvmord då den japanska propagandan fått både japanska trupper och civila att förvänta sig det absolut värsta utav deras fiende, i brist på ammunition och och svärd fick vissa ta sina egna liv genom att exempelvis tränga ihop sig och spränga sig själva med en enkel granat. De amerikanska trupperna landsteg med enorma resurser. Närmare 70,000 man beräknades vara involverade i striden. I jämförelse med de ca 22,000 japanska soldater som försvarade ön. De amerikanska marinerna förlorade otaligt mycket trupper redan vid de första hundra meterna utav stranden. Beväpnade med en stor variation utav närstridsvapen lämpade för strider i trånga utrymmen inefattade vapen som exempelvis eldkastare, hagelgevär och karbingevär så som den berömda M1 Garanden och M1 Carbinen. Även den amerikanska såkallade Greasegunen användes vid slaget.

Kontakt