< Slagsida />


Stridande Nationer

Japanska imperiet


Det Japanska imperiet, också känt som det japanska väldet. Var en japansk politisk stat som från 1869 fram till dess nederlag efter andra världskriget bestod till stora delar utav stilla havets övärld, stora delar utav kina, Korea och sydost asien. Landets snabba industrialisering och uppkomst leddes till en början utav Fukoku Kyohei som ansåg att landet skulle berikas och att den japanska armen skulle förstärkas. Imperiet skulle yttligare stärkas politiskt då japan gick med i axelmakterna tillsammans med tyskland och Italien. När det japanska riket var på höjden utav sin makt år 1942 så styrde Japan över ett ofantligt landområde som täckte mer än 7,400.000 kvadrakilometer. Vilket gjorde det japanska till världshistoriens största sjöfarande nation. Efter Japans storskaliga militära framgångar under början utav stillhavskriget så blev nationen ökänd för sina krigsförbrytelser. Det var vanligt för de japanska soldaterna att bland annat använda svärd vid vad de ansåg var symboliska avrättningar. Vänding mot det japanska riket kom när japanerna attackerade den amerikanska hamnbasen Pearl Harbour på Hawaii. Attacken var ett smyganfall och genomfördes med hundratals med japanska bomb plan vilket skulle komma att ta stor skada på den amerikanska flottan. Efter detta anfall så förklarade USA krig emot både Japan och Tyskland vilket skulle börja att vända de militära framgångarna hos axelmakterna. De japanska myndigheterna använde liknande propaganda ideal och slagord liknande de som nazityskland användt under dess militära rustning. Det japanska folket blev inpregnerade med idén om att erövringen utav närliggande öar var för att froda tilväxten och ge det japanska folket mer ”livsutrymme” som både den japanska och tyska propagandan förespråkade. Det japanska flottan stred många sjöslag emot den amerikanska flottan som succesivt förde sig framåt emot det japanska fastlandet. Slutet för det japanska imperiet skulle bli de två atombomber som släpptes över Hiroshima och Nagasaki. De amerikanska överordnaderna hade insett att en landstigning på det japanska fastlandet skulle ha förödande antal förlorade trupper då de japanska trupperna och även civil befolkningen blev maniskt tränade att försvara sitt hemland in i det sista. På skolor fick till och med så unga som 9-10 åringar tränas att försvara sitt land med vässade bambupinnar och liknande. .Kontakt