< Slagsida />


Historiska personer

Josef Stalin


Josef Stalin, eller Ioseb Besarionis dze Dzjughasjvili som var hans födelsenamn. Föddes I staden Gori I Georgien 1878. Han var son till fadern Besarion Dzjughasjvili som var en skomakare som ofta var gravt alkohliserad och brukade misshandla josef och hans syskon. Det politiska klimatet som Josef växte upp I var hårt förtryckt utav den regerande tsaren i ryssland. Stalins utbildning skedde I en kyrkoskola där han brillierade med goda betyg. Stalin började studera till att bli ortodoxpräst I Tbilisi men när han som artonåring gick med I en olaglig socialistisk grupp kom han på andra tankar. Det var här som stalin fick sin första inblick i de marxistiska ideal som Karl Marx propagerat för I bland annat das kapital. Josefs liv fick en radikal ändring ifrån tankarna ifrån prästskap och religösa idéer då han började med allt ifrån strejker till bankrån. Allt för att skapa oordning I det tsar styrda Ryssland. Stalin blev satt under ständig bevakning utav tsarens egna säkerhetspolis. Stalin ska under början utav sin kriminella karriär blivit arresterad mer än sju gånger men och skickad till sibirien. Dock ska han ha lyckats fly ett flertal gånger ifrån fångenskapen och fortsatt med sina kriminella upptåg I den undervärlden. Josef lyckades 1912 bli ledarmot i vad som skulle att bli den bolsjevikiska partiet. Här skulle Stalin få bekanta sig med bland annat Lenin som nära vid sin död uppmanat sina partikamrater att inte låta Stalin ta över efter honom. Stalin var precis som Hitler väldigt intresserad utav film och ska ha varit drivkraften till att bolsjevikerna framförde sin propaganda genom kringresande tåg som utrustades med enklare biografsutrustning framförde filmer. Då många utav sovjets invånare var analfabeter så ansåg Stalin att film var det rätta medlet för att förmedla partiets åsikter och visoner. Ofta var det propaganda filmer som påvisade fördelarna med kollektivt ägande och hur exempelvis en gemensamt investerad tjur till en gård kunde generera fler kalvar och liknande. Dock så var landsreformerna förödande för befolkningen som blev svältande.Kontakt