< Slagsida />


Stridande Nationer

Sovjetunionen


Sovjetunionen hade ett enda parti politiskt system som dominerades utav kommunistpartiet fram till 1990. Även Sovjetunionen var uppbyggt på en union av sovjetrepubliker med huvudstaden i Moskva, det var faktiskt var en starkt centraliserad stat med en planerad ekonomi. Den ryska revolutionen 1917 ledde till undergången av det ryska imperiet. Dess efterträdare, den ryska provisoriska regeringen var kortlivad sådan. Efter att bolsjevikerna vann den efterföljande ryska inbördeskriget, blev Sovjetunionen grundad i december 1922 genom en sammanslagning av den ryska sovjetiska federativa socialistiska republiken, transkaukasiska socialistiska federativa sovjetrepubliken, ukrainska socialistiska sovjetrepubliken och Vitryska socialistiska sovjetrepubliken.Efter döden av den första sovjetiska ledare, Vladimir Lenin, 1924, vann Josef Stalin så småningom den maktkamp som följde om tronen i den sovjetiska unionen och ledde landet genom en storskalig industrialisering med en så kallad kommando ekonomi och med politiskt förtryck. Tyskland och Sovjet hade innan kriget skrivit på en icke anfalls pakt med varandra då de gemensamt skulle övertaga polen och dela på landet. Dock så attackerade Tyskland Sovjet i operation Barbarossa den första september 1941. Sovjetunionen och dess östeuropeiska satellitstater engagerade även i det kalla kriget, en långvarig global ideologisk och politisk kamp mot USA och dess västliga allierade blocket, som den slutligen förlorade i ansiktet av de ekonomiska problem och både inhemska och utländska politiska oroligheter som rådde. I slutet av 1980-talet försökte de senaste Sovjetunionens ledare Michail Gorbatjov att reformera staten med sin politik perestrojka och glasnost, men Sovjetunionen kollapsade och formellt upplöstes i december 1991 efter den misslyckade kuppförsöket i augusti. .Kontakt