< Slagsida />


Militära strategier

Strategier för krigsföring


Inom krigsföring har ofta de som nyttjat sin list för att planra ut de smartaste strategier varit de som tillsammans med mod och självsäkerhet lyckats på ett eller annat sätt. Här på slagsidan har vi valt att ta fram några smarta strategiska lösningar som fått gå ner i historiaböckerna.Kontakt