< Slagsida />


Stridande Nationer

Tredjeriket


Nazityskland, eller Tredjeriket är det namn som vanligen används för att hänvisa till staten av Tyskland från 1933 till 1945 när det var en totalitär diktatur som styrdes utav Adolf Hitler och hans nazistiska parti. Den nazistiska staten bildades den 30:e januari 1933 då Adolf Hitler mer eller mindre självutnämnde sig till förbundskansler av Tyskland. Han blev utvald av presidenten Paul von Hidenburg som Hitler sedan behöll som en marionet efter att ha dödat av Hidenburgs ickenasistiska partimedlemmar. Nazistregimen återfick sitt ekonomiska välstånd efter att investerat enorma mängder kapital inom den militära sektorn och slutade på så sätt massarbetslösheten samtidigt som de tyska brunskjortorna genom våld förde fackföreningar och strejkere bort ifrån gatan. Detta gjorde Hitler oerhört populär och den nazistiska staten avgudade Hitler som sin så kallade ”Führer”. Nazistpropaganda centrerad på Hitler och var ganska effektiv i att skapa vad historiker kallar "Hitler Myt" - att Hitler var allvetande och att eventuella misstag eller fel kunde åtgärdas genom att andra skulle rättas till felen då de kom till hans kännedom. I själva verket hade Hitler ett smalt spektrum av intressen och beslutsfattandet var spritt bland överlappande, feuding maktcentrum, men på vissa frågor som han var passiv, helt enkelt givit sitt samtycke till trycket från den som hade hans uppmärksamhet. Gestapo den hemliga statspolisen som styrdes utav Heinrich Himmler verkade för att förstöra liberala, socialistiska och kommunistiska oppositioner samtidigt som de förföljde judarna. De försökte tvinga dem i exil samtidigt som deras egendom stals eller förstördes. Partiet tog kontroll över domstolar, kommuner och alla medborgarorganisationer.Kontakt