< Slagsida />


Historiska personer

Winston Churchill


Sir Winston Leonard Spencer-Churchill, (30 November 1874 - 24 januari 1965) var en brittisk politiker och statsman känd för sitt ledarskap i Storbritannien under andra världskriget. Han betraktas allmänt som en av de stora krigstida ledare och tjänade som premiärminister två gånger mellan 1940-1945 och 1951-1955. Han var en känd statsman och blev nyligen utvald i brittisk tv som storbrittaniens englansman genom alla tider. Churchill var också en officer i den brittiska armén, en historiker, författare och konstnär. Förnuvarande är han också den ende brittiske premiärministern att ha fått erhålla Nobelpriset i litteratur, och han var den förste att bli hedersmedborgare i USA till tack för hans insatser under krigsåren. Churchill föddes in i den aristokratiska familjen av hertigarna av Marlborough. Hans far, Lord Randolph Churchill, var en mycket karismatisk politiker som tjänade som finansministern. Hans mor, Jenny Jerome, var en amerikansk societetslejon. Som ung officer, fick Winston uppleva händelserna i Brittiska Indien, Sudan och var bland annat delaktig i det andra boerkriget. Han blev känd som krigskorrespondent och genom böcker han skrev om sina kampanjer. Winston Churchill var i spetsen för politik i över femtio år och han hade många politiska positioner. Innan första världskriget, tjänstgjorde han som ordförande i Board of Trade, inrikesminister och även som första lord av inom det marina som en del av Asquith liberala regeringen. Under kriget fortsatte han som förste Lord inom det marina tills den katastrofalt misslyckade Gallipoli kampanjen, som han även sjäv hade sponsrat, vilket blev orsaken till hans avgång från regeringen. Han tjänade därefter kort på västfronten, och befallde den 6: e bataljonen i Royal Scots Fusiliers. Han återvände till regeringen som minister av ammunitions och statssekreterare för kriget, och statssekreterare för flygvapnet. Efter kriget tjänstgjorde Churchill som finansministern inom den konservativa (Baldwin) regering mellan 1924-29. Churchill skulle senare klättra i rankerna till premiärminster utav storbrittanien och vara en utav de mest ikoniska personerna för den allierade sidan under andra världskriget. Winston Churchills var även känd för att ha en försmak till gin och fina ciggarer, såväl som för sitt spelande på casinon och alla hans kvinnor. .kontakt